Kemija

skripta

Izposodi si

Opis

Kemija je naravoslovna znanost, ki proučuje sestavo, zgradbo, lastnosti ter spremembo snovi. Kemija (skripta) vključuje teme, kot so atom, zgradba atoma, kako se atomi s kemijskimi vezmi povezujejo v molekule, in kako se le-te s pomočjo različnih kemijskih reakcij pretvarjajo iz ene substance v drugo. Kemija je izrazito multidisciplinarna znanost in se prepleta z večino tako naravoslovnih kot tudi tehničnih področij. Danes je razdeljena na več različnih disciplin, ki jih ni mogoče natančno razmejiti. Mednje spadajo: anorganska kemija, organska kemija, biokemija, fizikalna kemija in analizna kemija. V gradivu so predstavljene tudi osnove organske kemije.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena