Kibernetski kriminal

kazniva dejanja in kazenskopravna analiza

 • Avtorji Šepec Miha (avtor)
 • Leto izdaje 2018
 • COBISS.SI-ID 94670081
 • Isbn 978-961-286-160-5
 • Jezik slovenski
 • Format 23 cm
 • Izdaja tiskana
 • Založba UM
 • Kategorije Pravo
 • Oznake Internet (računalniška omrežja), Kazniva dejanja
 • Cena 30,00 €
Izposodi si

Opis

Monografija predstavlja celovito kazenskopravno analizo kaznivih dejanj kibernetska kriminala. Ta kazniva dejanja se vršijo s pomočjo ali zoper informacijske sisteme, prav tako pa poznamo tudi kazniva dejanja povezana z vsebino. V delu uporabljamo kazenskopravno metodo preučevanja in analiziramo kazniva dejanja z vidika kazenskopravne dogmatike. Osrednji del monografije predstavlja analiza pojavnih oblik kaznivih dejanj s predstavitvijo sodobnih trendov kibernetskega kriminala in pravnih problemov, ki se pojavljajo v kazenskem pravu. Namen monografije je podrobna preučitev razvoja, trendov, posebnosti in dilem pojavnih oblik kaznivih ravnanj kibernetskega kriminala ter podati rešitve in usmeritve za boljšo obravnavo teh dejanj v teoriji in praksi. Obenem pa bomo podali tudi rešitve, kako naj se kazensko pravo sooča z vedno novejšimi in zahtevnejšimi pojavnimi oblikami kaznivih dejanj kibernetskega kriminala.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena