Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege

Izposodi si

Opis

Učbenik predstavlja pregled znanja s področja teorij in modelov zdravstvene nege ter njihove pomembnosti za izobraževanje, raziskovanje in prakso zdravstvene nege. Zajema 9 poglavij. Uvodoma je opredeljena pomembnost teorij za znanost zdravstvene nege in pomen njihovega razumevanja za prakso zdravstvene nege. Sledijo vsebine, ki se nanašajo na temeljne oblike znanja in védenja v zdravstveni negi, razvoj teorij, pomen teorij pri oblikovanju novih vlog medicinskih sester, značilnosti modelov in teorij, teorije in modele medosebnih odnosov, izbor teorij za prakso, povezave teorij in raziskovanja ter kriterije za opis, analizo in evalvacijo teorij. V vsakem poglavju so učni izidi, ključni koncepti in kratki izvlečki. K boljšemu razumevanju vsebin pripomorejo tudi jasne in atraktivne razpredelnice in sheme, za utrjevanje znanja pa so na voljo različne refleksivne vaje. Učbenik je namenjen bodočim medicinskim sestram pri študiju v sodobnih izobraževalnih programih zdravstvene nege, saj omogoča jedrnat uvod k razumevanju razvoja, aplikacije in evalvacije teorij zdravstvene nege.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena