O izkoriščanju, nadvladi in razredih

Izposodi si

Opis

V marksovski teoriji razredov kapitalistične družbe ne gre za empiristično teorijo statusnih skupin, ki neposredno vladajo druga drugi in se po modelu vojaškega spopada bojujejo med seboj. Nasprotno, gre za teorijo, ki iz produkcijskih razmerij izpeljuje strukturno razredno ločnico, ki je ravno neodvisna od statusnih razlik med različnimi družbenimi skupinami, in za teorijo, ki razredne nadvlade v kapitalizmu ne slika kot osebne nadvlade ene identitetno neprodušne skupine, ki svojo voljo načrtno vsiljuje drugi skupini, temveč kot nadvlado, ki se praviloma uveljavlja kot tiha, neosebna in objektivna prisila reči. Kot poudarja Gáspár Miklós Tamás v svojem prispevku »Resnica o razredih«, je marksovska teorija prav zaradi tovrstnega pojmovanja razredov in razredne nadvlade danes bolj aktualna kot kadar koli prej. Videti je, da se ravno danes, po izteku herojske dobe delavskega gibanja in razgradnji delavstva ter meščanstva kot dveh homogenih in hermetičnih statusnih skupin, razredna ločitev in iz nje izhajajoča razredna nadvlada kristalizirata v čisti, namreč objektivni, nezavedni in anonimni obliki. Prvi del tematske številke revije je zato namenjen prispevkom, ki z različnih vidikov revitalizirajo marksovsko teorijo razredov in na novo razčlenjujejo temeljne mehanizme nadvlade v kapitalistični družbi, drugi del pa je osredinjen na (ne)produktivni odnos med marksizmom in feminizmom, pri čemer izpostavljamo izčrpen analitični prispevek Marthe Giménez »Kapitalizem in zatiranje žensk: vrnitev k Marxu«. Skupna težnja je razmislek o alternativah, kako iz slepe ulice neoliberalizma, postkolonializma in zlasti postsocializma.

Naročanje na revijo

BOREC, LXVI/2014, št. 712–714

SAŠO FURLAN, TIBOR RUTARUvod: Je teorija razredov mrtva?

O RAZREDNI DOMINACIJIGÁSPÁR MIKLÓS TAMÁSResnica o razredih

TIBOR RUTARZakaj delavski razred? Zapoznela kritika Gorzeve kritike Marxa

SAŠO FURLANOdtujitev kot razpredmetenje: o Marxovi teoriji konstitucije brezsubstančne subjektivnosti

MICHAEL HEINRICHVsiljivci z Marxa: o rabah marksovske teorije in težavah njenega sodobnega branja

WERNER BONEFELDKapital kot subjekt in eksistenca dela

VIVEK CHIBBERKapitalizem, razred in univerzalizem: pobeg iz slepe ulice postkolonialne teorije

ALEKSANDAR STOJANOVIĆJugoslovanski socializem – primerjava razrednih pristopov

O SPOLNI DOMINACIJI

ANDREA JOVANOVIĆAntifašistična fronta žensk v času socialistične družbene transformacije

DORA LEVAČIĆNe/produktivni odnos med marksizmom in feminizmom

MAYA ANDREA GONZALESSpolno zaznamovana cirkulacija: branje skritega reprodukcije

MARTHA GIMENEZKapitalizem in zatiranje žensk: vrnitev k Marxu

Založba Sophia

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena