DESETNICA

Desetnica je stanovska nagrada za najboljše otroško in mladinsko literarno delo, ki jo od leta 2004 podeljuje Društvo slovenskih pisateljev izključno svojim članom, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Nagrado na podlagi izbora, ki ga za obdobje zadnjih treh let pripravi strokovnjak za mladinsko književnost, o nagrajencu pa odloča pet- do sedemčlanska žirija v sestavi mladinskih in nemladinskih avtorjev, ki morajo biti člani Društva slovenskih pisateljev, podelijo vsako leto v mesecu maju. Namenjena je širšemu priznavanju ter uveljavljanju otroške oziroma mladinske literature v stanovski organizaciji, literarnokritiški stroki in tudi v širši javnosti.

O imenu nagrade

Nagrada je poimenovana po izrazu iz ljudskega izročila, kjer je deseti otrok (deseti brat ali sestra), ki mu je usojeno, da mora od doma v svet, arhetip otroka sirote. V slovenskem prostoru je najbolj znana priredba pravljice o desetnici izpod peresa Frana Milčinskega, ki je v obliki slikanice z ilustracijami Lidije Osterc izšla v letih 1964 in 1966. Motiv je doživel tudi več drugih predelav in izdaj.