Cesar in roža

Izposodi si

Opis

Avtorica se v knjigi Cesar in roža loteva starih pravljičnih motivov z ironično distanco in z zvitimi zasuki presega bralčev horizont pričakovanja. Na ta način v formo klasične pravljice vnese prvine sodobnega, kar ilustratorka Alenka Sottler s pridom izkoristi ter pisateljičin zasuk od klasičnega k sodobnemu in od naivnega h kritičnemu še potencira. Z imenitnimi ilustracijami, s katerimi raziskuje v povsem novi, izvirni in vznemirljivi likovni smeri, v pravljico tudi na vizualni ravni vnaša elemente ironične distance in nakazuje eno od možnih branj – sodobno in kritično. Vsa besedila poleg naštetega odlikuje tudi razkošen, blagozvočen jezik Bine Štampe Žmavc, ki skupaj z ilustracijami poskrbi, da je knjiga Cesar in roža ne samo lepa, pač pa tudi zelo posebna.

Založba Miš

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena