IBBY ČASTNA LISTA

IBBY častna lista je bienalen izbor najboljših nedavno izdanih knjig za otroke in mladino. Z uvrstitvijo na ta seznam se počasti delo pisateljev, ilustratorjev in prevajalcev iz držav članic mednarodnega združenja IBBY.

O imenu nagrade

Slovenska sekcija IBBY je združenje slovenskih avtorjev (književnih in likovnih ustvarjalcev ter prevajalcev) mladinske književnosti in njihovih stanovskih združenj, strokovnjakov s področja mladinske književnosti, knjižnic, založnikov, knjižničarjev in vseh drugih, ki književnost posredujejo mladim.

Aktivno deluje v Mednarodni zvezi za mladinsko književnost IBBY (International Board on Books for Young People) in sodeluje pri uresničevanju njenih programskih smotrov širjenja in zagotavljanja dostopnosti otrokom in mladini namenjenih knjig z visoko literarno in umetniško vrednostjo, spodbujanja mednarodnega in medkulturnega razumevanja s pomočjo knjige, podpore proučevanju in raziskovanju mladinske književnosti idr.