dr. Vivek Chibber: »Did Colonialism cause Western Economic Development?«

Kategorija: Predstavitve
Datum: 25.11 2016
Lokacija: Filozofska fakulteta, predavalnica 15, Aškerčeva 2, Ljubljana

Javno predavanje.

Knjiga Postkolonialna teorija in prikazen kapitala (Založba Sophia, 2015) velja za prelomnico v sodobni socialni teoriji, saj je temeljita analiza postkolonialnih teorij in socialnozgodovinskih študij, ki izhajajo iz kritike »univerzalizma« razsvetljenskih kategorij. Avtor na osnovi filozofsko-teoretske, zgodovinske in zlasti političnoekonomske analize razkriva notranja protislovja teh teorij, spodbija temeljne argumente njihovih tez, ki so v socialni teoriji postale tako rekoč splošno sprejeta dejstva vse od nastopa postmodernizma; pokaže, da razsvetljenske kategorije ne vodijo nujno v evrocentrizem ali redukcionizem in da so, prav nasprotno, nujne tako za razumevanje korenitih družbenih in ekonomskih sprememb, ki jih zahteva današnji čas, kakor za premostitev (prikritega) orientalističnega pogleda v postkolonialnih teorijah. Zavrača temeljno delitev na Vzhod in Zahod, svojo argumentacijo utemeljuje z analizo materialnih pogojev razvoja kapitalizma v drugi polovici 20. in v začetku 21. stoletja. S tem prestavlja postkolonializem iz ozkosti kulturoloških študij v jedro svetovnih kapitalističnih procesov in družbenih razmerij.  

»Knjiga, na katero smo dolgo čakali,« kot jo je označil Slavoj Žižek.  

Vabljeni!