B

Bratina Borut
Bratina Miha
Bratina Patricija
Bratina Saša
Bratovž Janez
Bratož Rajko
Bratož Silva
Bratož Urška
Bratuša Maja
Braudel Fernand
Braun Birgit
Braun Christina