Prevajalci

Uršič Lučka
Uršič Mitja
Usnik Staša
Valenčič Rafko
Valentan Sebastijan
Valentinčič Anka
Valetič Žiga
Varda Jelena
Varjačič Bojan
Varjačić Rajko Lilija
Varušak Nataša
Večko Matic