Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes

Izposodi si

Opis

Osnovni namen pričujoče monografije je podati strnjen prikaz glavnih selitvenih procesov v človeški zgodovini. Besedilo je razdeljeno na dva glavna dela. Prvi je posvečen osrednjim migracijskim tokovom v svetovni zgodovini od arheoloških obdobij do danes. Drugi, krajši del se osredotoča na Slovenijo tako kot na cilj migracij kot na deželo, od koder so se ljudje v zgodovini množično izseljevali. V prvih poglavjih prvega dela so predstavljeni nekateri temeljni pojmi, rabljeni v knjigi. Pozneje je snov urejena predvsem ob upoštevanju kronološkega okvira. Nespregledljivi vpliv teh selitvenih procesov na današnjo jezikovno podobo sveta je gotovo zadosten razlog za vključitev obsežnejše predstavitve migracij zgodnjih govorcev indoevropščine. Eno od temeljnih poglavij v knjigi pa je posvečeno velikim migracijskim valovom v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku, saj še vedno skoraj ni moč preceniti pomena omenjenih procesov za današnjo Evropo. Razvoj v nekaterih osrednjih deželah in regijah priseljevanja je deležen ločene obravnave za čas od 19. stoletja naprej. Pri tem največ pozornosti velja ZDA, Kanadi, Latinski Ameriki in zahodni Evropi. Podrobno so predstavljeni ne le izvor priseljencev in vzroki za njihove selitve, marveč tudi razvijajoča se politika do priseljevanja v državah gostiteljicah. Omenjenemu vzorcu monografija sledi vse do konca prvega dela. Kronološki okvir do neke mere opusti predvsem, da bi poudarila poseben pomen, ki so jo za zgodovino selitev imele druga svetovna vojna in njene posledice. V drugem, krajšem delu monografije je snov razporejena precej drugače. Kronološki okvir se v glavnem umika razmisleku o vlogi slovenskih zgodovinskih dežel v selitvenih procesih skozi čas.

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena