Elite in družba

Izposodi si

Opis

Tom Bottomore (1920-1992), britanski marksistični sociolog, se je zlasti uveljavil z delom Elite in družba, ki je izšlo v začetku 60. let 20. stoletja in je eno najbolj  odmevnih preglednih  del, saj je avtorju uspelo študije elit popularizirati po vsem svetu, kar izpričujejo številni ponatisi in prevodi te knjige. Bottomorjev pristop v knjigi Elite in družba je radikalen v smislu, da avtor s svojim marksističnim kategorialnim aparatom analizira ravno tiste teoretske poskuse, ki skušajo prvenstveno zanikati znanstvenost in zmogljivost marksistične konceptualizacije za verodostojni opis vladanja ter živega prelivanja družbene moči. Dopušča, da "je mogoče predstavo o elitah uskladiti z demokratičnimi družbenimi teorijami", medtem ko se v historičnem in teoretskem jedru večine teorij elit praviloma nahaja tudi nevarna ost protidemokratičnosti. V tem smislu se tudi študije elit, podobno kot se to očita marksizmu, na metateoretski ravni dokaj nenačelno spogledujejo združbenim determinizmom. Bottomore meni, da te vrednostne prvine v družboslovju niso slučajne: ravno stvarni, občasno zaostreni politični boj med kapitalizmom in socializmom, omogoča razkritje prikritih ideoloških prvin, ki so sicer vselej prisotne pri teoretiziranju o moči in oblasti, a privrejo na dan šele v zaostritvah.

Studia HUmanitatis

Mnenja uporabnikov

Ni mnenj

Vaše mnenje

Ocena