O

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo / Knjižnica
Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva / Knjižnica
Osnovna šola Dobje / Knjižnica
Osnovna šola Dramlje / Knjižnica
Osnovna šola Frana Roša / Knjižnica
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur / Knjižnica
Osnovna šola Hruševec / Knjižnica
Osnovna šola Hudinja / Knjižnica
Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj / Knjižnica
Osnovna šola Nazarje / Knjižnica
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice / Knjižnica
Osnovna šola Podčetrtek / Knjižnica