O

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič / Knjižnica
Osnovna šola Bršljin, Novo mesto / Knjižnica
Osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč / Knjižnica
Osnovna šola Trebnje / Knjižnica
Osnovna šola XIV. divizije Senovo / Knjižnica