Knjižnice

2. osnovna šola Slovenska Bistrica / Knjižnica
Agencija za energijo / Knjižnica
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor / Knjižnica
Center za sluh in govor / Knjižnica
Dijaški dom Lizike Jančar / Knjižnica
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor / Knjižnica
ECERS - Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije / Knjižnica
Gimnazija in srednja kemijska šola / Knjižnica
Gimnazija Ptuj / Knjižnica
II. gimnazija Maribor / Knjižnica
III. gimnazija Maribor / Knjižnica
Institut informacijskih znanosti / Knjižnica