Avtorji

Presl Nicolas
Preston John
Prestor Joerg
Prešeren France
Prešeren Jakob
Pretnar Bogi
Pretner Egon
Pretner Tadej
Preussler Otfried
Prevorčnik Jaka
Prezelj Iztok
Prezelj Tea