J

Jačimović Nada
Jadrić Anita
Jagodic Leon
Jakhel Žiga
Jakopec Miroslava
Jakopin Gitica
Jalušič Vlasta
Jamnik Tatjana
Jančar Mateja
Jančić Nataša
Janež Simona
Janko Anton