I

Ilc Andrej
Ilc Iztok
Imamović Sabina
Imamović Sabina
Inkret Ana
Inkret Andreja
Isak Kres Jelena
Ivanc Jera
Ivancic Corinna Anna-Maria
Ivanec Maja Barbara