V

Valenčič Rafko
Valentan Sebastijan
Valentinčič Anka
Valetič Žiga
Varda Jelena
Varjačič Bojan
Varjačić Rajko Lilija
Varušak Nataša
Večko Matic
Večko Snežna
Vedernjak Marlena
Velagić Tanja