Založbe

DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE FILMSKE KULTURE KINO!
DRUŠTVO ZA TEORETSKO PSIHOANALIZO LJUBLJANA
Društvo za umetnost perspektiva
DRUŠTVO ZA VKT SLOVENIJE
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA IN BOLJŠO KVALITETO ŽIVLJENJA - APIS
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO KRANJSKE ČEBELE CARNIOLICA
DRUŠTVO ZDRAVSTVENIH DELAVCEV ZA INFEKTOLOGIJO
Društvo Zmorem domače
DRUŠTVO ZNAMENJE ZA KULTURNO DEJAVNOST IN CIVILNO DRUŽBO
Društvo Znanje za življenje
DRUŠTVO ZPKZ PODBOČJE
DRUŠTVO ŽAREK UPANJA, Ljubljana