Založbe

LITERARNO DRUŠTVO RIS
LITERARNO DRUŠTVO ŠENTJUR
Literarno društvo Šentjur
Literarno kulturno društvo Prasila Središče ob Dravi
LITERARNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠERPA
Literis, knjižni biseri, Karolina Vrtačnik s. p.
LITLMI
LITTERALIS d.o.o.
Ljubezni polna skleda, Kristijan Žontar s.p.
Ljubica Kastaneto
Ljubljanski grad
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA