Založbe

Literarno društvo Šentjur
Literarno kulturno društvo Prasila Središče ob Dravi
LITERARNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠERPA
Literis, knjižni biseri, Karolina Kalan s. p.
Literis, knjižni biseri, Karolina Vrtačnik s. p.
LITLMI
LITTERALIS d.o.o.
Ljubezni polna skleda, Kristijan Žontar s.p.
Ljubica Kastaneto
Ljubljanski grad
Ljubljanski grad
LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA