A

ACRONI, d.o.o. / Strokovna knjižnica
Agencija za energijo / Knjižnica
Akademija Montessori / Knjižnica
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor / Knjižnica
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana / Knjižnica
Andragoški center Republike Slovenije / Knjižnica
Arhiv Republike Slovenije / Knjižnica