J

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Knjižnica
Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Lenart / Knjižnica
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine / Knjižnica
JVIZ I. osnovna šola Rogaška Slatina / Knjižnica
JVIZ Osnovna šola Dobrepolje / Knjižnica