B

B&B Višja strokovna šola Kranj / Knjižnica
Banka Slovenije / Knjižnica
Biotehniški center Naklo / Knjižnica
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana / Knjižnica
Bogoslovno semenišče Ljubljana / Semeniška knjižnica