Z

Zasebne zbirke - knjižnice (eksperimentalno)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo / INDOK služba s knjižnico
Zavod sv. Stanislava / Knjižnica
Zavod svete družine Črenšovci / Kleklova knjižnica
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana / Knjižnica
Zavod za gradbeništvo Slovenije / Knjižnica
Zavod za ribištvo Slovenije / Knjižnica
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana / Knjižnica
Zavod za zdravstveno varstvo / Knjižnica
Zavod za zdravstveno varstvo Celje / Knjižnica
Zavod za zdravstveno varstvo Koper / Knjižnica
Zgodovinski arhiv Celje / Knjižnica