Knjižnice

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo / Knjižnica
Ministrstvo za zunanje zadeve RS / Diplomatska knjižnica
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla / Knjižnica
Mirovni inštitut / Knjižnica
Moderna galerija Ljubljana / Knjižnica
Muzej in galerije mesta Ljubljane / Knjižnica
Muzej novejše zgodovine Slovenije / Knjižnica
Muzej za arhitekturo in oblikovanje / Knjižnica
Nacionalni inštitut za biologijo in Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani / Biološka knjižnica
Nacionalni inštitut za javno zdravje / Knjižnica
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano / Knjižnica
Nadškofija Ljubljana / Škofijska knjižnica