Knjižnice

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor / Knjižnica
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana / Knjižnica
VIZ II. osnovna šola Rogaška Slatina / Knjižnica
Vlada RS, Služba za zakonodajo / Knjižnica
Vrhovno sodišče RS / Centralna pravosodna knjižnica
Vrtec Šentjur / Knjižnica
Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška / Knjižnica
Zasebne zbirke - knjižnice (eksperimentalno)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo / INDOK služba s knjižnico
Zavod sv. Stanislava / Knjižnica
Zavod svete družine Črenšovci / Kleklova knjižnica
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana / Knjižnica