Knjižnice

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Knjižnica
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije / Knjižnica
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani / Knjižnica
Inštitut za narodnostna vprašanja / Knjižnica in Specializirani INDOK center
Inštitut za novejšo zgodovino / Knjižnica
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje / Knjižnica
Izobraževalni center Piramida, Maribor / Knjižnica
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti / Knjižnica
Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Lenart / Knjižnica
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine / Knjižnica
JVIZ I. osnovna šola Rogaška Slatina / Knjižnica