Knjižnice

Bogoslovno semenišče Ljubljana / Semeniška knjižnica
Cankarjeva knjižnica Vrhnika
Center RS za poklicno izobraževanje / Knjižnica
Center za dopisno izobraževanje Univerzum / Knjižnica
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik / Knjižnica
Center za sluh in govor / Knjižnica
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani / CTK Ljubljana
Comunita Autogestita della Nazionalita Italiana Isola - Italijanska samoupravna narodna skupnost Izola / Biblioteca Domenico Lovisato - Knjižnica
Čebelarska zveza Slovenije / Čebelarska strokovna knjižnica Janeza Goličnika pri ČZS
Dijaški dom Lizike Jančar / Knjižnica
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor / Knjižnica
Društvo upokojencev Škofja Loka / Marinkina knjižnica