Knjižnice

Prirodoslovni muzej Slovenije / Knjižnica
Prometna šola Maribor / Knjižnica
Prva gimnazija Maribor / Knjižnica
Raziskovalni center pri Ekonomski fakulteti / Knjižnica
Republika Slovenija, Višje sodišče v Celju / Knjižnica
Salezijanski zavod Rakovnik / Salezijanska knjižnica Rakovnik
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran / Biblioteca Diego De Castro / Knjižnica
Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Biblioteka SAZU
Slovenska kinoteka / Knjižnica
Slovenska študijska knjižnica - Slowenische Studienbibliothek
Slovenske železnice, d.o.o. / Knjižnica
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo "Bazovica" / Knjižnica