Knjižnice

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta / Knjižnica
Univerza v Mariboru, Miklošičeva knjižnica - FPNM (Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta / Knjižnica
Univerza v Novi Gorici / Knjižnica
Univerzitetna knjižnica Maribor
Univerzitetni klinični center Maribor / Medicinska knjižnica
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča / Knjižnica
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj / Knjižnica
Urbanistični inštitut Republike Slovenije / Knjižnica
Uršulinski samostan Ljubljana / Knjižnica
Ustanova "Fundacija poti miru v Posočju" / Knjižnica
Ustavno sodišče RS / Knjižnica