Knjižnice

Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice / Knjižnica
Osnovna šola Podčetrtek / Knjižnica
Osnovna šola Polje / Knjižnica
Osnovna šola Prule / Knjižnica
Osnovna šola Savsko naselje / Knjižnica
Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid / Knjižnica
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo / Knjižnica
Osnovna šola Sladki Vrh / Knjižnica
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana / Knjižnica
Osnovna šola Šturje Ajdovščina / Knjižnica
Osnovna šola Toneta Okrogarja / Knjižnica
Osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč / Knjižnica