Knjižnice

Teozofsko društvo Jivatma / Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin
Tolminski muzej / Knjižnica
UL,Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko / Knjižnica FKKT in FRI
Umetnostna galerija Maribor / knjižnica
Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Center za teatrologijo in filmologijo / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje / Knjižnica
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta / Centralna biotehniška knjižnica
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo / Knjižnica in INDOK
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo / INDOK služba in knjižnica
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko / INDOK in knjižnica za živinorejo