Knjižnice

II. gimnazija Maribor / Knjižnica
II. osnovna šola Celje / Knjižnica
III. gimnazija Maribor / Knjižnica
Institut informacijskih znanosti / Knjižnica
Institut Jožef Stefan / Znanstveno informacijski center
Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana / Knjižnica
Institut za varilstvo / Dokumentacijski oddelek
Inštitut in akademija za multimedije / Knjižnica
Inštitut za celulozo in papir / Knjižnica
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti / Knjižnica
Inštitut za ekonomska raziskovanja / Knjižnica
Inštitut za hidravlične raziskave / Knjižnica