Knjižnice

Državni izpitni center / Knjižnica
Državni zbor Republike Slovenije / Dokumentacijsko-knjižnični oddelek
Dvojezična osnovna šola I Lendava - 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola / Knjižnica
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci - Kétnyelvű Általános iskola, Pártosfalva / Knjižnica
Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva / Knjižnica
ECERS - Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije / Knjižnica
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica / Knjižnica
Ekonomska šola Celje / Knjižnica
Ekonomska šola Ljubljana / Knjižnica
Ekonomska šola Murska Sobota / Knjižnica
Ekonomska šola Novo mesto / Knjižnica
ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. / Knjižnica in informacijski center